Emilia Szumiło

545 tekstów – auto­rem jest Emi­lia Szu­miło.

"Wyob­raźnia rządzi światem" / Napoleon
"Wyob­raźnia jest sil­niej­sza od faktów" / Ein­stein
"Wyob­raźnia działa jak prze­wod­nik" / Brian Tra­cy

Myśląc o ludziach po­siadających pożąda­ne cechy, myślę o To­bie.
O wyob­rażeniu Ciebie.

Brian też twier­dzi, że jes­teś ideałem. Moim ideałem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 lipca 2016, 21:39

W życiu liczą się tyl­ko cele. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 lipca 2016, 21:05

"Ludzie suk­ce­su nig­dy nie narze­kają i nig­dy się nie tłumaczą."

autor: Brian Tracy 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 lipca 2016, 22:10

Pier­wsza dob­ra szkoła zaw­sze będzie tą pier­wszą, o której będzie się myśleć z nos­talgią i sentymentem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 lipca 2016, 13:52

Miłość, to mo­tor napędzający. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 lipca 2016, 20:15

Oświeć mnie, a sta­nie się jasność. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 12 lipca 2016, 19:46

Żeby wy­baczyć trze­ba być urażonym, nie wys­tar­czy się wściec.

---
da­ta na­pisa­nia 4.06.2016 r. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 lipca 2016, 23:11

Sko­ro nie jes­tem, to mnie nie ma. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 lipca 2016, 00:01

Co mi po dębach na cudzej działce? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 lipca 2016, 00:00

Żona Lo­ta nie zginęła przez to, że się obej­rzała, lecz przez to, iż nie wy­konała po­lece­nia Bożego. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 lipca 2016, 02:14

Emilia Szumiło

Autor nie musi byś podmiotem. Nie zgaduj, nie snuj domysłów, nie ujednolicaj. Teksty to przemyślenia, inspirowane również twoim życiem, filmem, wierszem, historią. Wszystkie prace mojego autorstwa objęte są prawami autor­skimi. W ce­lu jakiegokolwiek korzystania z nich (kopiowanie, publikowanie, drukowanie) wy­maga­na jest pi­sem­na zgo­da. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Emilia Szumiło

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 maja 2017, 11:21Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st W życiu liczą się [...]

17 października 2016, 13:33Badylek sko­men­to­wał tek­st Do by­cia żoną i [...]

27 lipca 2016, 00:13Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Wyob­raźnia rządzi światem / [...]

21 lipca 2016, 20:11Badylek sko­men­to­wał tek­st W myśl przy­ka­za­nia miłuj [...]

21 lipca 2016, 01:14Cris sko­men­to­wał tek­st W myśl przy­ka­za­nia miłuj [...]

21 lipca 2016, 01:12Badylek sko­men­to­wał tek­st W myśl przy­ka­za­nia miłuj [...]

21 lipca 2016, 01:10Cris sko­men­to­wał tek­st Gdyby tak dało się [...]

21 lipca 2016, 01:03Cris sko­men­to­wał tek­st W myśl przy­ka­za­nia miłuj [...]

21 lipca 2016, 01:03Badylek sko­men­to­wał tek­st Gdyby tak dało się [...]

21 lipca 2016, 00:54Cris sko­men­to­wał tek­st Gdyby tak dało się [...]